RMT2

 

Specjalności na kierunku studiów Automatyka i Robotyka

 

- AC7 Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów

- AC4 Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania

- AC4 Integrated manufacturing systems


Specjalności na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn

 

- MB6 Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

 

Specjalności na kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

- ZZ1 Organizacja produkcji

 

 

Specjalności na kierunku studiów Mechatronika

 

- ME7 Aplikacje napędowe