cykl bezpłatnych warsztatów praktycznych z oprogramowania Siemens TECNOMATIX dla studentów

Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania wspólnie z partnerem przemysłowym - firmą KS Industry Solutions (www.ks-iss.com) uruchamia cykl bezpłatnych warsztatów praktycznych z oprogramowania Siemens TECNOMATIX dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Warsztaty będą prowadzone przez KS Industry Solutions - autoryzowanego partnera szkoleniowego Siemens Digital Industries Software oraz doświadczonych ekspertów z przemysłu.

W dniach 1 oraz 22 kwietnia odbędzie się pierwszy cykl warsztatów z Plant Simulation.

Oprogramowanie Siemens Tecnomatix zapewnia poprawę wydajności produkcji w wielu obszarach, takich jak sterowanie robotyką i automatyzacją, konfigurowanie miejsca pracy pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a także optymalne rozmieszczenie wyposażenia i zaplanowanie przepływu materiałów. Zaawansowane narzędzia do planowania i sprawdzania poprawności umożliwiają optymalizację linii produkcyjnych na etapie ich planowania przed przystąpieniem do etapu ich wdrożenia. Pozwala to zmaksymalizować wydajność i ograniczyć do minimum nakłady ponoszone na inwestycję.

Plant Simulation jest przemysłowym standardem tworzenia modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym, zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D. Program jest zrozumiałym oraz łatwym w obsłudze narzędziem gotowym do natychmiastowej pracy. Większość działań odbywa się na zasadzie funkcji „Drag and drop”, co znacznie skraca czas budowy modelu jak i podnosi komfort użytkowania. Plant Simulation zawiera standardowe biblioteki obiektów do wizualizacji procesów i przepływów materiałowych, ale również umożliwia tworzenie i rozwijanie dodatkowych obiektów w celu rozszerzenia standardowych bibliotek. Wszechstronne narzędzia do analizy umożliwiają szybkie zinterpretowanie danych generowanych przez model i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wydajności, efektywności, poziomu kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, jak również zużycia energii.

Process Simulate jest uniwersalnym, wirtualnym środowiskiem programowania off-line robotów przemysłowych, które umożliwia obsługę modeli robotów różnych firm (m.in. ABB, Fanuc, Kuka itd.), jak również daje możliwość wczytywania programów do sterowników robotów bezpośrednio na hali produkcyjnej. Jest to kompleksowe oprogramowanie umożliwiające projektowanie i sprawdzanie poprawności procesów produkcji w wirtualnym, dynamicznym środowisku, optymalizowanie, sprawdzanie poprawności i programowanie w trybie off-line wieloelementowych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Process Simulate obsługuje wiele różnych procesów w obszarze robotyki (m.in. planowanie trajektorii robotów, testowanie zasięgu robota itd.), co umożliwia wirtualne sprawdzanie i optymalizowanie koncepcji produkcyjnych, a zatem znacznie przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek.
https://ks-iss.com/wp-content/uploads/2014/04/Tecnomatix.pdf

Mówią o nas w mediach...

Informacje na temat bazy laboratoryjnej Katedry w Teleexpresie z dnia 16.01.2020r. (od minuty 9:25 )

https://www.youtube.com/watch?v=FMsQXNWqKMo

 

ATLAS  COPCO  DAY

W dniu 15 stycznia 2020 r. w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość otwarcia nowej Pracowni Systemów Montażowych, zbudowanej i uruchomionej dzięki współpracy Politechniki Śląskiej z Firmą Atlas Copco. Uroczystość otwarcia pracowni  została połączone z wydarzeniem pod nazwą Atlas Copco Day.

Uroczystość rozpoczęła Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, prof. Anna Timofiejczuk, dziękując firmie Atlas Copco za blisko dwuletnią już współpracę z Wydziałem i Uczelnią, i za zbudowanie, wraz z dyplomantami Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, stanowiska badawczego, na którym studenci mogą wykonywać bardzo ciekawe ćwiczenia laboratoryjne oraz projektowe, jak i realizować kolejne prace dyplomowe. Na spotkaniu był obecny Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. W uroczystości wzięli również udział Pracownicy i Studenci Wydziału.

Bardzo ważnym Gościem spotkania był Dyrektor Firmy Atlas Copco – Bhavin Pandya, General Menager Atlas Copco Castomer Centre Eastern Europe, który wygłosił referat pt.: „4.0 Rewolucja przemysłowa w technologii montażu”.

Firma Atlas Copco oferuje szeroką gamę aplikacji z zakresu systemów montażowych, i jest jednym z światowych liderów w tej dziedzinie. Z analiz prowadzonych przez tę Firmę wynika, że co trzeci jeżdżący na świecie samochód jest montowany z użyciem technologii i narzędzi Firmy Atlas Copco. Dzięki zaawansowanym systemom pomiarowy, precyzyjnym narzędziom mechatronicznym, specjalnemu oprogramowaniu, umożliwiającemu przetwarzanie danych procesowych, i chmurze danych, która umożliwia ich przechowywanie i przetwarzanie, technologia Atlas Copco pozwala dokładnie nadzorować i dokumentować każdy krok procesu montażowego i znakomicie prezentuje i realizuje wymagania Przemysłu Przyszłości. 

Podczas prezentacji zwrócono uwagę na ochronę środowiska. Tradycyjne aplikacje montażowe najczęściej są zasilane poprzez sprężone powietrze. Powoduje to, że narzędzia pneumatyczne pobierają więcej energii niż zaawansowane aplikacje elektryczne firmy Atlas Copco.

Po zakończeniu pierwszej części konferencji Uczestnicy spotkania przeszli do Pracowni Mechatroniki Aplikacji Napędowych Sew-Eurodrive, gdzie zostało zainstalowane stanowisko montażowe silnika BMW w technologii  firmy Atlas Copco, tworzące zaczątek Pracowni  Systemów Montażowych Atlas Copco.

Stanowisko zostało w pełni zaprezentowane przez studentów kierunku Automatyka i Robotyka, specjalizujących się w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, będących autorami projektów inżynierskich, wykonywanych na tym stanowisku  w roku akademickim 2018/2019 i w roku 2019/2020.

Na uruchomionym stanowisku można praktycznie realizować pewne etapy montażu silnika marki BMW, na przemysłowej linii montażowej ze sterowanym przenośnikiem łańcuchowym Firmy Sew-Eurodrive. Dzięki zastosowanym systemom Atlas Copco można identyfikować montowany obiekt, pobierając z systemu szczegółowe parametry procesu dokręcania śrub montażowych silnika. Mechatroniczne, sterowane  wrzeciono montażowe realizuje proces dokręcania każdej ze śrub silnika, z precyzyjnym dotrzymaniem parametrów tego połączenia.

Dzięki zastosowanym sterownikom, czujnikom, wskaźnikom laserowym i systemowi wizualizacji, operator procesu na bieżąco otrzymuje odpowiednie instrukcje i informacje o jakości wykonanego połączenia. W przypadku wykrycia przez system niespełnienia któregoś z kryterium jakości połączenia, silnik zostaje przewieziony do stacji naprawczej, poinformowanej sieciowo przez system o miejscu i rodzaju błędu połączenia. W ten sposób na stacji naprawczej zidentyfikowane połączenie zostaje wykonane ponownie, z kontrolą jego wszystkich parametrów.

Warto sobie wyobrazić, jak ogromne zbiory danych (Big Data) są tworzone w tym jednym tylko procesie montażowym, skoro w odpowiedzialnych połączeniach śrubowych, w odniesieniu do każdego pojedynczego połączenia, w każdym montowanym obiekcie, jego parametry z procesu montażu muszą być przechowywane i dostępne nawet przez dziesięć lat.

Warsztaty składały się dwóch części. Pierwsza część dotyczyła demonstracyjnej linii montażowej.  Każdy z studentów mógł wziąć udział we fragmencie procesu montażu modelu samochodu.

Studenci, po wykonaniu operacji skręcenia elementów samochodu, mogli zaobserwować efekty swojej pracy nie tylko w postaci złożonego w ten sposób modelu, ale także mogli przeanalizować wszystkie informacje, które powstały w systemie podczas tego procesu.

Druga część warsztatów odbywała się na zewnątrz auli i obejmowała prezentację narzędzi Firmy Atlas Copco.

Umowa o współpracy Politechniki Śląskiej z Firmą Atlas Copco została zawarta na trzy lata, z możliwością jej dalszego przedłużania. Już obecnie powstają plany sukcesywnej rozbudowy stanowiska laboratoryjnego i rozpoczęcia wspólnych badań naukowych i rozwojowych w obszarze prezentowanych technologii. 

ATLAS  COPCO  DAY, 15.01.2020

Szanowni Państwo,

Z Instytutem, a obecnie Katedrą APTiZSW, od ponad roku współpracuje Firma Atlas Copco, z siedzibą w Bratysławie. Efektem tej współpracy jest podpisane 24.06.2019 r. Porozumienie o Współpracy, a także umowa darowizny sprzętu z obszaru wykonywania odpowiedzialnych połączeń gwintowych w budowie maszyn, w tym w szczególności
w branży automotive, zgodnie z wymogami współczesnego przemysłu (Industry 4.0).

Dyplomanci Katedry APTiZSW, przy wydatnej pomocy pracowników Atlas Copco, zbudowali stanowisko laboratoryjne, będące zaczątkiem budowanej, i stale rozbudowywanej, Pracowni Montażu Maszyn w technologii Atlas Copco.

W najbliższą środę, 15 stycznia, odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Atlas Copco w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, na które to wydarzenie serdecznie Państwa zapraszam, wraz ze studentami,
z którymi w tym czasie macie Państwo zajęcia (zostało to uzgodnione z Dziekanem Wydziału), prowadzicie ich prace przejściowe lub dyplomowe, lub z którymi macie Państwo kontakt
w ramach działalności kół naukowych.

Firmę Atlas Copco na tym spotkaniu będzie reprezentować kilka osób, w tym pan Bhavin Pandya, General Menager at Atlas Copco Eastern Europe.

Gospodarzami wydarzenia będą: prof. Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału, oraz prof. Damian Gąsiorek, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Przewidywany plan wydarzenia przedstawiono w tablicy:

ATLAS  COPCO  DAY, 15.01.2020

Lp.

Godziny

Zdarzenie

Prowadzący

Miejsce zdarzenia

 

1

 

8.30 – 8.45

Spotkanie

z Dziekanem Wydziału

prof. Anną Timofiejczuk

prof. Anna Timofiejczuk

 

Gabinet

Dziekana Wydziału

sala 39

 

2

 

8.50 – 9.10

Otwarcie Pracowni

Atlas Copco

 

prof. Anna Timofiejczuk

prof. Damian Gąsiorek

prof. Jerzy Świder

 

Laboratorium 014

 

3

 

9.15 – 9.50

Prezentacja Firmy Atlas Copco, jako dostawcy rozwiązań w przemyśle 4.0

Bhavin Pandya

General Manager at Atlas Copco Eastern Europe

 

Aula D

CEK

 

4

 

10.00 – 11.30

I Sesja Pokazowa sprzętu demo, dla studentów, pod hasłem: „Industry 4.0
w przemyśle montażowym”

 

 

Firma Atlas Copco

 

 

Aula D

CEK

 

5

 

11.45 – 13.15

II Sesja Pokazowa sprzętu demo, dla studentów, pod hasłem: „Industry 4.0
w przemyśle montażowym”

 

 

Firma Atlas Copco

 

 

Aula D

CEK

 

Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich Państwa o osobisty udział w punkcie drugim
i trzecim planu spotkania, a także o zachęcenie udziału Państwa studentów w punktach 2 – 5 tego programu.

Z poważaniem,

Jerzy Świder

prof. dr hab. Bożena Skołud  - PKA

Pani Profesor Bożena Skołud została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.

Serdecznie gratulujemy! 

Matlab ogólnouczelniany

JM Rektor Politechniki Śląskiej podjął decyzję o zakupie licencji ogólnouczelnianej. Procedurę zakupu i technicznej administracji będzie realizować Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej

(07.11.2019)