Silesian GreenPower

SKN “Projektowania i Eksploatacji Systemów Zrobotyzowanych”

SKN Zastosowania Układów Sensorycznych i sieci Przemysłowych „SENSO”

SKN „IMMS”

SKN „Automatyzacji i robotyzacji Procesów”

SKN „Mechatroniki i robotyki”

SKN „Lean Team”

SKN „Nowych Metod Konstruowania Maszyn”

Studenci projektują autonomiczny segway

Przemieszczanie się pracowników w zakładach przemysłowych wiąże się nieraz z pokonywaniem dużych odległości. W wielu miejscach stosowane są różne środki transportu – w pełni mechaniczne (bazujące na pracy mięśni) lub wyposażone w niezależny napęd. Z uwagi na specyfikę rozpatrywanego otoczenia w przypadku tych ostatnich wybierane są najczęściej akumulatorowe układy elektryczne. Obecnie jednymi z najpopularniejszych są pojazdy dwukołowe typu segway. Charakteryzują się wysoką manewrowością, mobilnością, kompaktową budową i łatwością obsługi. Urządzenie może jednak nie być dostępne zawsze, kiedy jest potrzebne z uwagi na konieczność okresowego uzupełniania energii (np. przez podłączenie do sieci lub wymianę baterii) bądź pozostawienie go w odległym miejscu przez poprzedniego użytkownika. Jako rozwiązanie tych problemów zespół SKN proponuje opracowanie pojazdu typu segway o rozszerzonej w stosunku do znanej obecnie funkcjonalności. Podstawowym trybem działania ma być klasyczne sterowanie ręczne przez kierującego, z wszystkimi cechami standardowej obsługi. Natomiast gdy pojazd nie jest używany do przewozu pracownika uaktywnia się jego autonomiczność. Może on wtedy przemieścić się do strefy ładowania lub dotrzeć tam, gdzie jest w danej chwili potrzebny. Skuteczną i bezpieczną realizację takiego sposobu działania można uzyskać dzięki technikom znanym z urządzeń typu AGV bądź robotów mobilnych. Implementacja nowoczesnych środków bezstykowego transferu energii do pojazdu na bazie indukcji elektromagnetycznej eliminowałaby konieczność ingerencji człowieka w cały proces.

Układ autonomicznej jazdy

Autonomiczny tryb jazdy wymaga złożonych i zaawansowanych rozwiązań technicznych. W zależności od wymagań odbiorcy oraz docelowego obszaru poruszania się pojazdów istnieją różne rozwiązania problemu.

Przyjmując założenia projektowe miejsca docelowego:

  • pojazd nie będzie opuszczał zamkniętych pomieszczeń zakładu pracy,
  • całkowita powierzchnia zakładu będzie oscylować w wartości 100000 m2,
  • pojazd będzie poruszał się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – poruszający się pracownicy zakładu,
  • zostaną wytyczone specjalne szlaki transportowe pojazdów,

można zaproponować następujący koncept infrastruktury układu.

System jest hybrydowym połączeniem rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle jak i innych dziedzinach życia. Podstawą działania układu jest wymiana informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy pojazdami oraz stacjami bazowymi zlokalizowanymi na obszarze zakładu pracy. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie bezprzewodowej łączności szerokopasmowej.