Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania wspólnie z partnerem przemysłowym - firmą KS Industry Solutions (www.ks-iss.com) uruchamia cykl bezpłatnych warsztatów praktycznych z oprogramowania Siemens TECNOMATIX dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Warsztaty będą prowadzone przez KS Industry Solutions - autoryzowanego partnera szkoleniowego Siemens Digital Industries Software oraz doświadczonych ekspertów z przemysłu.

W dniach 1 oraz 22 kwietnia odbędzie się pierwszy cykl warsztatów z Plant Simulation.

Oprogramowanie Siemens Tecnomatix zapewnia poprawę wydajności produkcji w wielu obszarach, takich jak sterowanie robotyką i automatyzacją, konfigurowanie miejsca pracy pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a także optymalne rozmieszczenie wyposażenia i zaplanowanie przepływu materiałów. Zaawansowane narzędzia do planowania i sprawdzania poprawności umożliwiają optymalizację linii produkcyjnych na etapie ich planowania przed przystąpieniem do etapu ich wdrożenia. Pozwala to zmaksymalizować wydajność i ograniczyć do minimum nakłady ponoszone na inwestycję.

Plant Simulation jest przemysłowym standardem tworzenia modeli opartych na symulacji zdarzeń losowych (ang. DES – Discrete Event Simulation). Program oparty na nowoczesnym, zorientowanym obiektowo, hierarchicznym podejściu, należy do najnowszej III generacji programów służących do symulacji zdarzeń losowych 2D i 3D. Program jest zrozumiałym oraz łatwym w obsłudze narzędziem gotowym do natychmiastowej pracy. Większość działań odbywa się na zasadzie funkcji „Drag and drop”, co znacznie skraca czas budowy modelu jak i podnosi komfort użytkowania. Plant Simulation zawiera standardowe biblioteki obiektów do wizualizacji procesów i przepływów materiałowych, ale również umożliwia tworzenie i rozwijanie dodatkowych obiektów w celu rozszerzenia standardowych bibliotek. Wszechstronne narzędzia do analizy umożliwiają szybkie zinterpretowanie danych generowanych przez model i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wydajności, efektywności, poziomu kosztów, poziomu wykorzystania zasobów, jak również zużycia energii.

Process Simulate jest uniwersalnym, wirtualnym środowiskiem programowania off-line robotów przemysłowych, które umożliwia obsługę modeli robotów różnych firm (m.in. ABB, Fanuc, Kuka itd.), jak również daje możliwość wczytywania programów do sterowników robotów bezpośrednio na hali produkcyjnej. Jest to kompleksowe oprogramowanie umożliwiające projektowanie i sprawdzanie poprawności procesów produkcji w wirtualnym, dynamicznym środowisku, optymalizowanie, sprawdzanie poprawności i programowanie w trybie off-line wieloelementowych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Process Simulate obsługuje wiele różnych procesów w obszarze robotyki (m.in. planowanie trajektorii robotów, testowanie zasięgu robota itd.), co umożliwia wirtualne sprawdzanie i optymalizowanie koncepcji produkcyjnych, a zatem znacznie przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek.
https://ks-iss.com/wp-content/uploads/2014/04/Tecnomatix.pdf