Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania jest drugą co do liczby pracowników jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W Katedrze zatrudnionych jest pięciu profesorów tytularnych, jedenastu doktorów habilitowanych, szesnastu doktorów, jedenastu doktorantów i trzech pracowników administracyjnych.

Dyscypliny naukowe:

 • inżynieria mechaniczna,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Obszar zainteresowań naukowo – badawczych i dydaktycznych Katedry:

 • analiza i synteza układów dynamicznych z uwagi na założone parametry dynamiczne,
 • automatyzacja procesów technologicznych i układów technicznych,
 • komputerowe wspomaganie projektowania, konstruowania i wytwarzania,
 • integracja CAPP/CAM/PPC w aspekcie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, zastosowanie technik obiektowych i obiektów elementarnych,
 • metody analityczne i przybliżone szacowania kosztów produkcji,
 • metody i techniki wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu i wytwarzaniu elementów maszyn,
 • metody podejmowania decyzji i komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją,
 • mechatronika,
 • metody szybkiego wariantowania przepływów produkcji,
 • metody zarządzania kosztami (integracja systemów klasy MRP i metody ABC),
 • modelowanie, planowanie i sterowanie przepływów produkcji,
 • modelowanie i symulacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach,
 • pomiary i analiza drgań maszyn i urządzeń,
 • projektowanie i konstruowanie układów mechanicznych i mechatronicznych,
 • robotyzacja procesów wytwórczych,
 • sterowanie procesami i układami poprzez zastosowanie sterowników logicznych PLC,
 • sieci przemysłowe, ich implementacja i badanie,
 • sterowanie rozproszone i synchronizacja przepływów w systemach wytwórczych i montażowych,
 • techniki „motion control”,
 • teoria i zastosowanie grafów w mechanice i dynamice maszyn,
 • teoria mechanizmów i maszyn,
 • wibroizolacja maszyn,
 • wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw (sterowanie procesami zaopatrzenia, kooperacji i dystrybucji) z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej,
 • zarządzanie w środowisku wieloprojektowym,
 • zastosowanie E-learnig we wspomaganiu procesów kształcenia w zakresie zarządzania technologią i zarządzania logistycznego,
 • zastosowania metody elementów skończonych,
 • zastosowanie logiki z ograniczeniami (CLP) do planowania zasobów produkcyjnych,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w realizacji zadań sterowania i automatycznej regulacji,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania maszyn,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji planistycznych i budowie harmonogramów.